Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK

Hedelmästään puu tunnetaan

 

Matteuksen evankeliumi, luku 7:

(Luuk. 6:43,44, 13:25-27)

 

15. "Varokaa vääriä profeettoja. He tulevat luoksenne lampaiden vaatteissa, mutta sisältä he ovat raatelevia susia.

16. Hedelmistä te heidät tunnette. Eihän orjantappuroista koota viinirypäleitä eikä ohdakkeista viikunoita.

17. Jokainen hyvä puu tekee hyviä hedelmiä, mutta huono puu tekee huonoja hedelmiä.

18. Ei hyvä puu voi tehdä huonoja hedelmiä eikä huono puu hyviä hedelmiä.

19. Jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää, hakataan pois ja heitetään tuleen.

20. Hedelmistä te siis tunnette heidät.

21. Ei jokainen, joka sanoo minulle: 'Herra, Herra', pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon.

22. Monet sanovat minulle sinä päivänä: 'Herra, Herra, emmekö me sinun nimessäsi profetoineet, sinun nimessäsi ajaneet ulos riivaajia ja sinun nimessäsi tehneet paljon voimatekoja?'

23. Silloin minä vastaan heille: 'Minä en ole koskaan tuntenut teitä. Menkää pois minun luotani, te laittomuuden tekijät.'"

 

 

(Novum jae jakeelta etenevä kommentaari: Matt. 7:15-23)

 

15. Samoin kuin on kaksi tietä (j. 13), myös tiennäyttäjiä on kahdenlaisia. On oikeita ja vääriä profeettoja. Oikea profeetta toimii Jumalan suuna, itse itsensä profeetoiksi valinneet esiintyvät omavaltaisesti. Profeetta on tässä yhteydessä jokainen, joka on oppinut tuntemaan totuudenmukaisella tavalla Jumalan tahdon. Ihminen ei ole hyvä sen vuoksi, että hän väittää olevansa profeetta. Profeetan tulisi elää enemmän Jumalan tahdon mukaisesti kuin muiden, mutta vääriä profeettoja on kulkenut oikeiden jäljissä kaikkina aikoina. Vt:ssa on lukuisia esimerkkejä sellaisista (Jer 6:14; 8:11; Hes 22:28; Sef 3:4). Ut:sta löydämme esimerkkejä vääristä profeetoista (Matt 24:11,24; Mark 13:22), valheveljistä (2 Kor 11:26), valheapostoleista (2 Kor 11:13), valheenopettajista (2 Piet 2:1), vääristä todistajista (Matt 26:60) ja vääristä kristuksista (Matt 24:24). Kun Jeesus varoittaa vääristä profeetoista, hän sanoo, että heitä tulee kavahtaa, eli on pysyteltävä poissa heidän vaikutuspiiristään ja oltava välittämättä heidän puheistaan. Uuden testamentin aikana tästä muodostui monin paikoin todellinen ongelma. Kirjeissä olevat varoitukset kertovat siitä. Paavali varoitti usein vääristä profeetoista, joita tulisi nousemaan kristittyjen joukossa (Apt 20:29-30). Mitä lähempänä aitoa väärä on, sitä vaarallisempi on tilanne. Ratkaiseva todiste on hedelmä, joka tulee näkyviin (j. 16).

16. "Hedelmät", joita tässä tarkoitetaan, ovat käytännön seuraukset näiden profeettojen opetuksista.

Tämä on erehtymätön merkki. Ratkaiseva virhe väärän profeetan elämässä ja luonteessa on oman edun tavoittelu (Joh 10:13). Hän opettaa saadakseen vaikutusvaltaa ja puhuu omia ajatuksiaan ja ideoitaan. "Tuntea (epiginèskè)" merkitsee jonkin ymmärtämistä tarkoin ja täydellisesti, jonkin tai jonkun tunnistamista täysin.

17. Pahuus ei itsessään voi synnyttää mitään hyvää (12:33 s.) Paha ja hyvä nähdään tässä Jumalan tuomioperspektiivistä. Huono ei tässä oikeastaan tarkoita pilaantunutta, vaan jotakin sellaista, joka on ravinnoksi kelpaavaa.

18. Huono hedelmä antaa aiheen epäillä, että koko puu on huono.

19. Huono hedelmä ei ole ainoa syy, miksi puu on hakattava pois. Myös hyvän hedelmän puuttuminen johtaa puun hävittämiseen.

21. Jeesuksella oli varmasti lukuisia seuraajia. Näiden osalta ei kuitenkaan riittänyt, että kutsui Jeesusta herraksi. Jeesus sanoi olevansa Jumalan Poika, ja sen, joka halusi päästä taivasten valtakuntaan, hänen Isänsä valtakuntaan, täytyi myös tehdä hänen Isänsä tahto. Opetuslapset olivat jo alkaneet nimittää häntä Herraksi "(kyrios)", Luuk 5:8, mutta sanaa käytettiin siihen aikaan myös puhutteluna (Matt 8:6).

22. Jo tässä vaiheessa Jeesus ilmoittaa olevansa maailman tuleva tuomari. "Sinä päivänä" viittaa ajankohtaan, jolloin kaikkien profeetoiksi itseään kutsuvien vaikuttimet ja sisimmät ajatukset tutkitaan. Kun Jeesus sanoo, että hän ei ole koskaan tuntenut heitä (j. 23), tämän täytyy merkitä sitä, että he ovat olleet paholaisen työvälineitä. He ovat olleet hänen palveluksessaan ja tehneet ihmeitä hänen avullaan. Samanaikaisesti he ovat olleet uskonnollisia ihmisiä ja käyttäneet Jeesuksen nimeä. Pahojen henkien karkottaminen onnistui joillekin (Mark 9:38), toisille ei (Apt 19:13-16). "Voimallisia tekoja (dynameis)", tarkoittaa oikeastaan 'voimia'. Se, että nämä ihmiset kertovat teoistaan, saattaa viitata siihen, että he kerskuvat niillä ja kuvittelevat saaneensa aikaan jotakin. He ovat kuitenkin pettäneet itseään ja käyttäneet Herran nimeä alistamatta omaa elämäänsä hänen tahtoonsa.

23. Huolimatta siitä, että nämä profeetat toimivat Jeesuksen nimissä, Jeesus oli ollut kokonaan syrjässä heidän elämästään ja toiminnastaan. Hän ei ollut koskaan päässyt tuntemaan heitä, ei edes silloin, kun he suorittivat valtavia tekojaan. Hän saattoi sanoa tämän, koska hekään eivät koskaan olleet tunteneet häntä. He eivät olleet sellaisia, joita yleensä kutsutaan luopioiksi, vaan ulkokullattuja ja pettureita, ei koskaan vilpittömiä, parannukseen valmiita tai etsijöitä. Jeesus ei ollut koskaan tuntenut heitä eikä sen vuoksi myöskään tunnustanut heitä. Samanlainen merkitys tuntea -sanalla on Ps 1:6; Aam 3:2; Room 11:2:ssa. "Lausua julki (homologeè)" merkitsee 'puhua samoin', 'tunnustaa', 'ilmoittaa avoimesti'.

 

Sivun alkuun

©2019 AARRE JA SYDÃN - suntuubi.com